Woonboerderij

Volgens de makelaarsdefinitie is een woonboerderij een voormalige karakteristieke agrarische bedrijfs- of dienstwoning die hoofdzakelijk wordt bewoond en waarvan de voormalige agrarische bedrijfsruimten als woonruimten in gebruik kunnen zijn.

 

In de provincie Groningen vind je talloze boerderijen die inmiddels ‘los’ staan van het land waarmee het ooit een twee-eenheid vormde. Dat komt door de schaalvergroting in de landbouw op het Groningse platteland. Agrariërs die willen blijven concurreren hebben belang bij meer land en nemen de bijbehorende boerderij op de koop toe. Gelukkig bestaat er onder gestreste stedelingen animo om op het platteland te onthaasten. Maar let op: niet elke boerderij is een woonboerderij. Regelmatig rust op een boerderij nog een agrarische bestemming. Het betekent dat je er niet uitsluitend mag wonen. Een bestemmingswijziging is dan vereist. Zo’n bestemmingswijziging is gebonden aan een reeks van voorwaarden. Belangrijk is daarom altijd een deskundige aankoopmakelaar in de arm te nemen.

Bekijk landelijke koopwoningen in Groningen