Wonen in een monument

Monumentale woningen hebben iets extra’s. Vanwege hun mooie architectuur wekken ze nostalgische gevoelens op. Groningen is rijk aan monumentale woonhuizen. Aan het begin van de vorige eeuw werden er veel huizen gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. In het noorden van de provincie Groningen, op het Hogeland, was een architectenstroming actief die later de Groningse Amsterdamse School genoemd zou worden. Bekende architecten waren Egbert Reitsma, Evert Rozema, Willem Reitsema, Jan Benninga en Berend Jager. Ook een architectuurstroming als art nouveau ofwel Jugendstil vond in Groningen navolging. Veel rentenierswoningen op het Groninger platteland onderscheiden zich door sierlijke vormen en ornamenten in art nouveaustijl.

Woonhuismonumenten heb je in twee soort: rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Soms ook zijn woningen onderdeel van een beschermd dorpsgezicht. Beschermde dorpsgezichten in de provincie Groningen vind je onder andere in plaatsen als Bourtange, Ezinge, Loppersum, Middelstum, Niehove, Onderdendam, Spijk, Stedum, Warffum en Winsum-Obergum.

Bekijk monumentale woningen