Wonen aan het water

In het noorden van Groningen heeft de zee het land gevormd. De vele meanderende kanalen zijn voormalige waddenprielen. Bekend is verder het Reitdiep, een water dat de stad Groningen met het Lauwersmeer en de Waddenzee verbindt. Het Reitdiepgebied is een van de oudste cultuurlandschappen van Europa. Tegenwoordig is het een geliefde vestigingsplek voor wie graag in een waterrijke, landelijke omgeving woont.

Het noorden van Groningen telt ook vele oude kreken, maren genoemd. In vroeger tijden werden ze gebruikt voor vervoer per schip van akkerbouwproducten, zoals aardappelen en suikerbieten. De meeste maren wateren af op het Boterdiep, Winsumerdiep of het Hunsingokanaal. Op de oevers van deze waterwegen zijn in de loop van de tijd talrijke bijzondere woonhuizen verrezen. Oorspronkelijk hadden ze veelal ook een economische band met het water. Maar door de opkomst van spoorwegen en autowegen is die functie grotendeels verdwenen. Voor tegenwoordige bewoners heeft het water vooral een ontspannende en recreatieve betekenis.

Bekijk woningen aan het water