Kerk

Als gevolg van de ontkerkelijking hebben veel godshuizen een nieuwe bestemming gekregen. In hun tweede leven hebben de voormalige kerken vaak de functie van woonhuis. In sommige gevallen zijn ze ook getransformeerd tot woonwerkpanden.

In Groningen, zowel in stad als ommeland, hebben veel kerken in de loop der jaren een woonbestemming gekregen. Bewoners werden geraakt door de bijzondere sfeer, de architectuur en vaak ook de enorme ruimte. Op het Groningse platteland zijn het vooral kleinere kerken die tegenwoordig een woonfunctie hebben.