Erfgoed

De overheid heeft sommige woonhuizen als erfgoed aangewezen. Het betekent dat deze woningen beschermde monumenten zijn. Het kan gaan om een rijksmonument of een beschermd dorps- of stadgezicht.  Niet altijd gaat het om objecten die oorspronkelijk als woonhuis bestemd waren. Ook een kerk, school of sluiskantoor met een tweede leven als woning kan cultureel erfgoed zijn. Daarnaast is er ook nog industrieel erfgoed, zoals oude pakhuizen of fabrieken.

Bekijk monumentale koopwoningen

Als je terugkeert van je werk in de stad, dan valt alles van je af. Je komt in een compleet andere wereld. Natuur, rust en privacy.